สายอุตสาหกรรม , Industrial Hose
บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด | : 02-3855662 , 02-3855966

Sidebar

 

สายอุตสาหกรรม

Industrial Hose

 

สายใยลวด สายพีวีซีใสไส้ลวดทนน้ำมัน

สายใยลวด สายพีวีซีใสไส้ลวดทนน้ำมัน

PVC Spring Hose
สายใยเชือก, สายพีวีซีใสใยเชือกอเนกประสงค์

สายใยเชือก, สายพีวีซีใสใยเชือกอเนกประสงค์

PVC Braided Hose
สายพีวีซีใสไส้ลวดทนน้ำมัน ทนความร้อน และงานอาหาร

สายพีวีซีใสไส้ลวดทนน้ำมัน ทนความร้อน และงานอาหาร

PVC Spring High Temp Hose
สายยางอุตสาหกรรมสำหรับงานลมและน้ำ

สายยางอุตสาหกรรม สำหรับงานลมและน้ำ

AIR & WATER HOSE 20BAR

 

สายยางอุตสาหกรรมหนักเสริมลวดถัก สำหรับงานลมและน้ำ

สายยางอุตสาหกรรมหนักเสริมลวดถัก สำหรับงานลมและน้ำ

HEAVY DUTY AIR WIRE BRAIDED HOSE 40BAR
สายยางส่งและดูดอุตสาหกรรม สำหรับงานน้ำ

สายยางส่งและดูดอุตสาหกรรม สำหรับงานน้ำ

WATER SUCTION & DELIVERY HOSE 10BAR
สายยางอุตสาหกรรม สำหรับไอน้ำและน้ำร้อน (สายสตีม)

สายยางอุตสาหกรรม สำหรับไอน้ำและน้ำร้อน (สายสตีม)

STEAM HOSE 18BAR
สายเคมีอุตสาหกรรม (UHMPE)

สายเคมีอุตสาหกรรม (UHMPE)

UHMPE ACID-CHEMICAL S&D HOSE 16BAR

 

สายเคมีอุตสาหกรรม (XLPE)

สายเคมีอุตสาหกรรม (XLPE)

ACID-CHEMICAL S&D HOSE 16BAR(XLPE)
สายเคมีอุตสาหกรรม (UHMWPE)

สายเคมีอุตสาหกรรม (UHMWPE)

UHMWPE FOOD ACID-CHEMICAL S&D HOSE 16BAR
สายยางอุตสาหกรรมอเนกประสงค์

สายยางอุตสาหกรรมอเนกประสงค์

MULTIPURPOSE HOSE 20BAR(MPH300)
สายส่งและดูดน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

สายส่งและดูดน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม

FUEL-OIL SUCTION & DELIVERY HOSE 10BAR

 

สายส่งและดูดน้ำมันเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมหนัก

สายส่งและดูดน้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมหนัก

FUEL-OIL SUCTION & DELIVERY HOSE 20BAR