สายไฮดรอลิค , Hydraulic-hose
บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด | : 02-3855662 , 02-3855966

 

สายไฮดรอลิค

Hydraulic Hose

 

สายไฮดรอลิคลวด 1ชั้น

สายไฮดรอลิคลวด 1 ชั้น

T1D Hydraulic Hose
สายไฮดรอลิคลวด 2ชั้น

สายไฮดรอลิคลวด 2 ชั้น

T2D Hydraulic Hose
สายไฮดรอลิคลวด 4ชั้น( 4SH )

สายไฮดรอลิคลวด 4ชั้น ( 4SH )

4SH Hydraulic Hose
สายไฮดรอลิคลวด 4ชั้น( 4SP )

สายไฮดรอลิคลวด 4ชั้น( 4SP )

4SP Hydraulic Hose

 

 

สายไฮดรอลิค 5000 ปอนด์

สายไฮดรอลิค 5000 ปอนด์

H5000D Hydraulic Hose
สายไฮดรอลิค 6000 ปอนด์

สายไฮดรอลิค 6000 ปอนด์

H6000D Hydraulic Hose